Ojcze nasz

Niedziela, XVII Tydzień Zwykły, rok C, Łk 11,1-13

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

 

Mamy wakacje, a Jezus robi nam szkołę modlitwy. Uwrażliwia nas, żebyśmy na modlitwie nie byli gadatliwi. Jakość modlitwy nie polega na tym, że ktoś mówi, mówi i mówi. Jakość modlitwy zależy od tego, czy się poddamy tym słowom, których nauczył nas Jezus. Kiedy modlimy się tymi słowami, co one z nami robią? Czy jest to tylko takie nasze mówienie, czy ta modlitwa nas zmienia? Modlitwa "Ojcze nasz" ma nam uświadomić, kim jestem, a nie tylko, co mówię. Słowa tej modlitwy to reguła życia każdego z nas, a nie tylko umiejętność powiedzenia jej z pamięci. Czyli istotą jest: kim jesteś przed Bogiem, a nie jak pięknie potrafisz do Niego mówić (abp G. Ryś).

Zaczynamy od odkrycia, kim na modlitwie jesteśmy wobec Boga, a potem kim konkretnie jestem w swoim życiu. Pierwszą zatem najważniejszą prawdą jest ta, że jesteś dzieckiem Boga, który jest Twoim Ojcem. Jezus uczył uczniów tej modlitwy na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Do dziś jest tam sanktuarium "Ojcze nasz" z Modlitwą Pańską w wielu językach. Dlaczego na Górze Oliwnej? Ta Góra Oliwna sprawdziła jego relację z Ojcem. Jezus się tam modli: Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode Mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Ta modlitwa, w której Jezus mówi do Boga "Ojcze", przeprowadziła Go przez najtrudniejsze momenty. Można powiedzieć, że Góra Oliwna i Golgota powiedziały w pewnym momencie Jezusowi: "sprawdzam" (abp G. Ryś). Ojcze, przebacz im… Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.

Trochę podobnie jest i w naszym życiu. Łatwo odmawiać modlitwę "Ojcze nasz", dopóki nasze życie nie powie: "sprawdzam". Najważniejsze jest, żebyśmy przed Bogiem czuli się jak Jego dzieci, jak Jego córka czy Jego syn. Wtedy to słowo "Ojcze" nie jest puste, ale jest budowaniem pięknej relacji z Bogiem, który jest Ojcem, i z innymi ludźmi, którzy są naszymi siostrami i braćmi.