On chce ustrzec nas od zła

Środa, VII Tydzień Wielkanocny, rok I, J 17,11b-19

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

 

Modlitwa, którą Jezus wypowiedział w czasie ostatniej wieczerzy, ogarnia swoim zasięgiem nie tylko tych, którzy zasiadali z Nim przy stole. Modlitwa ta obejmuje wszystkich, którzy uznają się za chrześcijan, bez względu na szerokość geograficzną i epokę, w której się narodzili. Syn Boży nie obiecuje swoim uczniom życia pozbawionego trosk i niczym niezmąconego. Ale zapewnia ich, że pośród wirów tego świata ustrzeże ich od złego: „nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego”. To zło, o którym mówi Jezus, to moce piekielne. To wieczne zatracenie. Osoby, które przeżyły w swoim życiu chwile tragiczne, znają oblicze zła. Ale jeśli zaufali Panu, to poznali także, czym jest wyzwalająca siła dobra. Śmierć Syna Bożego na krzyżu była naznaczona bólem i cierpieniem. Ale przyniosła ludziom wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci. Czasem trzeba przejść przez Golgotę, aby doświadczyć poranka zmartwychwstania. Kościół w tych dniach modli się o dary Ducha Świętego. Potrzebujemy tych darów, abyśmy mogli lepiej rozumieć siebie i poznać drogę, którą mamy do przejścia tutaj na ziemi.