W ów dzień śpiewać będą tę pieśń w ziemi judzkiej: „Miasto mamy potężne; On jako środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierności; jego charakter stateczny Ty kształtujesz w pokoju, w pokoju, bo Tobie zaufał. Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo Pan jest wiekuistą Skałą! Bo On poniżył przebywających na szczytach, upokorzył miasto niedostępne, upokorzył je aż do ziemi, sprawił, że w proch runęło. Podepcą je nogi, nogi biednych i stopy ubogich”.

 

Bóg chce nas kształtować w pokoju, w atmosferze zaufania. Nawet gdy wchodzimy w sprawy trudne i szaleje w nas niepewność, Bóg prosi o zaufanie. Bóg istnieje od zawsze. Widział już niejedno i wie, jak może być. Dlatego Jego obecność uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa. Wyzwanie polega na tym, aby codziennie przypominać sobie, że tylko On jest wszechmogący.