On już jest!

Czwartek, Św. Marcina z Tours, biskupa (11 listopada), rok I, Łk 17,20-25

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Do uczniów zaś rzekł: «Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: „Oto tam” lub: „Oto tu”. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, jaśnieje od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie».

 

Jezus w rozmowie z faryzeuszami stwierdza, że królestwo Boże jest już pośród ludzi. Ma On na myśli jego duchowy charakter. Jest to panowanie Boga w sercu człowieka. A co to w praktyce oznacza? To świadomość, że nasze czyny są urzeczywistnieniem największej miłości, którą jest sam Bóg, a którą mamy potwierdzać uczynkami.

Postawmy sobie zatem pytanie: czy już dziś Bóg króluje w moim sercu?