Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

 

Bóg nigdy nie odtrąca naszych modlitw. Tylko czasem może nam się wydawać, że milczy, ale On działa. Bóg zawsze odpowiada na modlitwy, odpowiada na swój sposób. Być może, gdyby odpowiedział na nasze modlitwy w taki sposób, jak tego pragniemy, to ściągnęlibyśmy na siebie tylko nieszczęście.

Prośmy Boga, aby nasze życie było życiem po Bożemu, według Jego planu, by było kroczeniem ku świętości.