On żyje!

Niedziela, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, rok B, J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Radujmy się wszyscy, bo Jezus żyje. On zmartwychwstał, tak jak obiecał. 

Dziś jest ten dzień, kiedy Jezus po swojej męczeńskiej śmierci na Krzyżu wstaje z martwych, aby dać świadectwo, że tylko On jest zwycięzcą śmierci. Tylko przez Niego możemy być zbawieni, tylko On daje nam życie wieczne.

Módlmy się dziś, abyśmy zawsze potrafili dziękować Bogu, że nas wybawił od śmierci wiecznej i daje każdemu z nas szansę na życie z Nim.