On żyje

Poniedziałek, Uroczystość Św. Wojciecha, rok I, Dz 1,3-8

Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: «Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

 

Jezus codziennie daje nam dowody, że żyje. Daje nam nadzieję, a nam z kolei do życia konieczne jest zaufanie. Nawet wtedy, gdy na nasze pytania pada odpowiedź "nie wasza to rzecz", odnajdziemy spokój, wierząc i ufając, że Bóg ma władzę i że przez Ducha Świętego otrzymamy Jego moc.