Oni otrzymali władzę nad złymi duchami

Środa, XIV Tydzień Zwykły, rok I, Mt 10,1-7

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

 

Dzień, w którym Jezus przywołał do siebie dwunastu Apostołów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, jest dla nas bardzo ważny. Syn Boży, wiedząc, że odejdzie z tego świata, chciał, aby Jego pasterska władza znalazła przedłużenie w posłudze Jego uczniów. I to nie tylko tych, którzy żyli w Jego czasach przeszło 2000 lat temu, ale także w kolejnych pokoleniach, aż po dzień dzisiejszy.

Władza wypędzania złych duchów i sprawowania sakramentów trwa w Kościele po dzień dzisiejszy. Otrzymują ją ci mężczyźni, którzy idąc za głosem powołania, decydują się przyjąć święcenia kapłańskie. Od dnia, kiedy biskup nałoży na nich ręce i namaści ich świętym olejem, otrzymują moc odpuszczania ludziom grzechów, a w niektórych przypadkach, za upoważnieniem biskupa, także do egzorcyzmowania. Pasterska władza kapłana ma wielką moc. To dzięki święceniom może on sprawować Eucharystię, czyli na ołtarzu dokonywać cudu przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Jezus polecił swoim uczniom, aby szli i głosili po całym świecie, że „królestwo Boże jest blisko”. Jaki to niezwykły cud, że z tej małej dwunastoosobowej grupki Apostołów nauka o Synu Bożym rozprzestrzeniła się po całym świecie. To kolejny dowód na to, że Bóg jest i działa w świecie.

Kościół to wspólnota wierzących, która jest tym szczególnym miejscem, w którym można doświadczyć obecnego i działającego poprzez posługę kapłanów Boga.