Osądzasz?

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Jr 20,10-13

Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

 

Jakie to jest łatwe. Nic nie jest potrzebne. Wystarczy jedynie spotkać się i otworzyć usta. Jak wiele jednak zła może wyrządzić to jedno słowo. Niby nic, taka mała rzecz, a jak boli.

Zastanów się, ile razy oszczerczo osądzasz drugą osobę...