Osądzasz?

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Jr 20,10-13

Rzekł Jeremiasz: «Słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!”. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim!”. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców».

 

Jakie to jest łatwe. Nic nie jest potrzebne. Wystarczy jedynie spotkać się i otworzyć usta. Jak wiele jednak zła może wyrządzić to jedno słowo. Niby nic, taka mała rzecz, a jak boli.

Zastanów się, ile razy oszczerczo osądzasz drugą osobę...