Ostre słowa

Poniedziałek, XXI Tydzień Zwykły, rok I, Mt 23,1.13-22

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto? Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek, przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.

 

Ostre słowa podaje nam dzisiejsza Ewangelia. Mimo cienia groźby, który czai się w słowach Jezusa, jest to jak zawsze słowo prawdy, która może wyzwolić każdego z nas. Faryzeusze często fałszowali prawdę, by zgadzała się z ich poglądami i interesami (o zgrozo, dziś równie często i równie dużo ludzi robi to samo). Dla Jezusa najważniejszy jest człowiek, ten niedoskonały, poturbowany, zagubiony. Dla Jezusa ważne jest ludzkie serce, które ciągle jest gotowe na przemianę i nawrócenie.

Bóg daje ci każdego dnia nową szansę, daje się poznać w drugim człowieku; co chwilę pokazuje ci, że czeka na ciebie, chce ci pomóc. Daj się Mu uwiesć, zaufaj Mu. On cię nigdy nie zdradzi, On nie zmieni swoich praw, nakazów i zakazów.

Jezus za prawdę oddał życie, za ciebie oddał swoje życie. Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem.

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.