Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.

 

Nasze otwarcie się na Boga, to otwarcie na działanie Ducha Świętego  w naszym życiu. Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy mówić, że Jezus jest Panem. Jeżeli przyznajemy się do wiary w Jezusa Chrystusa, jeżeli świadczymy o Nim w naszym życiu i działamy zgodnie z Ewangelią, to mamy obietnicę zbawienia, czyli otwieramy się na Boże Miłosierdzie - w tym pomaga nam właśnie Duch Święty. 

Jezus obiecuje nam także pomoc w życiu na ziemi, właśnie dzięki Duchowi Świętemu i Jego natchnieniu w trudnych momentach. Kiedy znajdujemy się w sytuacji, gdy nie wiemy, co powiedzieć, jak postąpić, denerwujemy się, martwimy, mamy trudny sprawdzian, występ - wystarczy pomodlić się do Ducha Świętego. A każdego ranka można w modlitwie wspomnieć: "proszę o natchnienie Ducha Świętego w każdej potrzebnej sytuacji" - On na pewno nam pomoże.