Otwartość na Ducha Świętego

Piątek, IX Tydzień Zwykły, rok I, Mk 12,35-37

Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: «Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: „Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje”. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko jego synem?». A liczny tłum chętnie Go słuchał.

 

"Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego".

Dawid napełniony Duchem Świętym prorokował w psalmach, uwielbiał Pana w duchu i prawdzie.

Otwartość na Ducha Świętego i życie w Duchu Świętym jest tą cudowną przygodą, która pozwala nam uwielbiać Pana, doświadczać Jego miłości, przyjmować Jego Słowo i wcielać je w życie, czyniąc je prawdziwie pięknym, pomimo częstej tzw. szarej codzienności.

To Duch Święty objawia nam Jezusa i całą prawdę o Nim. To w Duchu Świętym i przez Niego możemy rozpoznać w Jezusie Mesjasza, Syna Bożego, który przychodzi, aby nas zbawić. To w Duchu Świętym i przez Niego możemy wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Przyjdź i daj mi się poznać! Daj mi pojąć tajemnicę Twego boskiego pochodzenia! Otwórz me oczy, abym przejrzał i ujrzał Twą chwałę, abym Ciebie obrał osobiście na mojego Pana i Zbawiciela, abym się w Tobie rozradował! O przyjdź, Duchu Święty!