Owce spoza Kościoła

Niedziela, IV Tydzień Wielkanocny, rok B, J 10,11-18

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 

Paweł Włodkowic – wybitny polski prawnik i prekursor tolerancji religijnej (żyjący na przełomie XIV i XV w.) – podkreślił w jednym ze swych dzieł, że Jezus ma owce także spoza Kościoła, ale nie zmienia to faktu, że są to Jego owce. Nawiązał tym samym do słów Chrystus z dzisiejszej Ewangelii: Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Jakże potrzebne jest nam dzisiaj takie spojrzenie! Często zapominamy bowiem, że owczarnia Pana ma charakter powszechny, obejmuje wszystkich. Wszystkich, a więc nie tylko chrześcijan, ale również wyznawców innych religii niechrześcijańskich, osób poszukujących, niezadeklarowanych, a także ateistów.

To są wszystko owce Chrystusa. My, chrześcijanie, nie mamy prawa nikogo wykluczać, nikogo wyrzucać. Nie mamy też prawa traktować siebie jako elity, wybranej kasty, bo w ten sposób tworzymy sektę, zamiast dążyć do tego, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz.