Pamięć Boga

Czwartek, II Tydzień Wielkanocny, rok II, J 3,31-36

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

 

Zmartwychwstały Jezus ma klucze życia i śmierci. Każdy, kto uwierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Bóg o nim pamięta. W ten sposób nie tylko ocala siebie od zapomnienia, ale ten, kto żyje w pamięci Boga, żyje rzeczywiście, i to pełnią życia.

Czy możesz powiedzieć, że Bóg o Tobie (i o mnie) pamięta?