Pan jest Bogiem wyzwalającym

Niedziela, XIV Tydzień Zwykły, rok C, Iz 66,10.12-14c

Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę narodów – jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na biodrach i na kolanach będą pieszczone. Jak kogoś pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie doznacie pociechy». Na ten widok rozradują się serca wasze, a kości wasze nabiorą świeżości jak murawa. Ręka Pana da się poznać Jego sługom.

 

Nawet jeżeli trwamy w jakimś uwikłaniu grzechem czy w jakiejś duchowej niewoli, miłość Boga względem nas nie ustaje. I każdy z nas ma szansę na ocalenie, na wyzwolenie, na ratunek. Pan jest Bogiem wyzwalającym, pieszczącym matczyną miłością, zrywającym wszelkie kajdany. Zrób dzisiaj choć jeden krok w Jego stronę.