Pan jest pośród nas

Wtorek, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok II, Rz 12,9-16b

Bracia: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne.

 

Prorok Sofoniasz zapewnia, że Pan jest pośród nas – a w kontekście dzisiejszego święta tak bardzo mocno to widać! Oto Bóg jest nie tylko obecny pod sercem Maryi, która pędzi do Elżbiety. Jest On obecny w posłudze, w służbie miłości, w konkretnym działaniu. To dla nas światło: dawać świadectwo o tym, że Pan jest pośród nas właśnie przez dzieła miłości.