Pan współdziałał z nimi

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny, rok I, Mk 16,15-20

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

Zakończenie Ewangelii według św. Marka jest pięknym świadectwem realizacji Jezusowego posłannictwa. Apostołowie poszli i wszędzie głosili Ewangelię tak, jak im polecił Jezus. A Pan współdziałał z nimi. Pan zawsze współdziała z tymi, którzy pełnią Jego wolę. Dobrze wiedział o tym św. Paweł, pisząc do Rzymian (8,28): Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Jeśli zatem chcemy Bożej pomocy, Jego wsparcia, najpierw pytajmy o Jego wolę względem naszego życia, a następnie chętnie ją wykonujmy.