I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich.

 

Prośba trędowatego ważna i istotna zawiera jeden ważny i dla nas warunek. Mówi i prosi o uzdrowienie, o oczyszczenie z trądu. Mówi jednak do Jezusa: „Panie, jeśli chcesz”. 

Dla nas to także niezwykle ważne słowa. Kierujemy do Jezusa wiele próśb, czujemy, że tylko On w wielu sytuacjach nam może pomóc. Należy jednak zawsze wiedzieć, że to nie my, ale On wie, co dla nas lepsze. Dlatego „Panie, jeśli chcesz”! On spełnia te błagania, które są dla dobra naszej duszy nieśmiertelnej. On jest Bogiem i chce naszego pełnego szczęścia. Dlatego „Panie, jeśli chcesz” To, co On chce dla nas jest lepsze, jest korzystniejsze, pożyteczniejsze. 

„Panie, jeśli chcesz” to także wyraz naszej pokory, naszej wiary w Bożą Wszechmoc. To dowód, że uznajemy, że Boża Opatrzność czuwa nad nami i Serce Jezusa kochające nas wie lepiej.

Za każdym razem, gdy o coś prosimy, mówmy: „Panie, jeśli chcesz”!

 

Zobacz >>Archiwum<< Radia Profeto - wszystkie audycje, które były emitowane na naszej antenie w jednym miejscu.