Panie, przymnóż nam wiary

Poniedziałek, XXXII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 17,1-6

Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, przebacz mu. Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.

 

To nie przypadek, że nasz Pan używa właśnie takiego porównania. W dzisiejszej Ewangelii, a raczej w ewangelicznym ziarnie gorczycy liczy się nie wielkość a dynamika życia, rozwoju, zdolność przemiany. Z małego ziarna gorczyca staje się wielkim drzewem. Tutaj jest ukryty dar Jezusa dla Jego uczniów, ale także i dla nas samych. Jeśli nasza wiara będzie się równie pięknie rozwijać, co ziarno gorczycy, to wszystko będzie dla nas możliwe.

Nie wystarczy wiara „byle jaka”, twoja, moja, nasza wiara musi być pielęgnowana i ciągle pogłębiana przez modlitwę, dobre uczynki i sakramenty.

Panie, przymnóż nam wiary.