Paraklet

Niedziela, Niedziela Zesłania Ducha Świętego, rok C, J 14,15-16.23b-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

 

Dziś obchodzimy ważne święto kończące okres Wielkanocny – Zesłanie Ducha Świętego.

Kim jest Duch Święty i po co jest nam dany? To trzecia Osoba Boska – po Ojcu i Synu, która jest nam dana jako umocnienie w naszym życiu.

Pan Jezus pozostawił Ducha Świętego po swoim zmartwychwstaniu, gdy obiecał, że zostawi uczniom Pocieszyciela, aby ich umocnił w wierze i przypomniał im Jego naukę.

Duch Święty jest nam dany poprzez sakramenty, zwłaszcza w bierzmowaniu, udzielając nam swoich Darów. A to wszystko po to, aby każdy z nas, wierzących, wzrastał w wierze i kroczył z Jezusem. To dzięki Duchowi Świętemu i Jego działaniu czujemy, że zrobiliśmy coś źle, bo On porusza naszą duszę i daje siły do zmiany naszego życia.

Nasza wiara w Boga, naśladowanie Pana Jezusa każdego dnia w domu, szkole lub na podwórku są możliwe dzięki Duchowi Świętemu. Gdy w naszych sercach mieszka Duch Święty, to stajemy się dziećmi Bożymi, zmienia się nasze życie, stajemy się inni dla naszych kolegów i rodziców. Jest w nas radość Boża.