Paść do stóp

Niedziela, XX Tydzień Zwykły, rok A, Mt 15,21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

Poganka, kobieta kananejska, uczy każdego z nas, jak żyć wiarą. Wie ona doskonale, że Ten, do którego przyszła, ma moc uzdrowić jej córkę. Co robi? „Przyszła, padła Mu do nóg i prosiła”. Podejść do Jezusa. Właściwą postawą jest postawa uniżenia wobec Boga, na kolanach. Następnie zaś pojawia się prośba.

Musimy powrócić do Boga, z postawą na kolanach. W całej powadze i świętości. W obliczu wielkości Boga człowiek wierzący czuje się mały i dlatego pada przed Nim na twarz lub na kolana. W taki właśnie sposób modlił się do Ojca sam Chrystus.

Postawa klęcząca jest także znakiem naszej słabości i skłonnej do grzechu natury oraz wyraża hołd dla wielkości Boga, który godny jest naszego uwielbienia, pokłonu, uniżenia i poddania. Nie bójmy się klękać przed Bogiem.