Pasja…

Wtorek, Święto św. Benedykta, opata (11 lipca), rok I, Mt 19,27-29

Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?». Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».

 

Pasją Boga jest człowiek. Bóg na tyle się nami pasjonuje, że chce nam dać stokroć więcej! Czeka na nas skarb w królestwie niebieskim. Tyle tylko, że aby go otrzymać, musimy się do tego przygotować tutaj na ziemi. Najlepszym przygotowaniem jest naśladowanie Jezusa. Jezus pasjonował się życiem. Ty też możesz pasjonować się życiem! Do dzieła!