Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

 

Kochane Dzieciaki!

W dzisiejszej Ewangelii staje przed nami piękny obraz pasterza, owczarni i bramy. Połączenie tych obrazów jest związane z praktyką pasterzy w Palestynie za czasów Jezusa. Pasterze, czuwając w nocy, leżeli w poprzek bramy. A więc byli nie tylko pasterzami, ale także bramą dla owiec. 

Pasterz to ktoś, kto z wielką troską i zaangażowaniem opiekuje się owcami, dba o nie i chroni je. Pasterz często nadaje swoim owcom imiona, a one przychodzą, kiedy słyszą jego wołanie. Nie reagują na wołanie obcego, ponieważ nie znają jego głosu. Wystarczy jeden sygnał, jedno wezwanie, a one idą za pasterzem, posłusznie wyruszają za tym, którego głos daje im poczucie bezpieczeństwa. 

Jezus jest również Pasterzem. Jako Dobry Pasterz zna nas po imieniu. Jego wzrok obejmuje każdego z nas wielką miłością. Nawet gdy odchodzimy, gubimy się, szukamy własnych dróg, możemy być pewni, że On nas nie zostawia, ale szuka i czeka cierpliwie na nasz powrót. Co więcej, potrafi zostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec, by szukać tej jednej, która się zagubiła. Jezus jest również Bramą. Dzięki Niemu przechodzimy z ziemskiego życia do wieczności, do nieba. 

Kochani moi!

Warto dzisiaj znaleźć chwilę i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Jezus naprawdę jest moim Pasterzem. Czy znam Jego głos? Czy pośród wielu głosów, które oferuje człowiekowi współczesny świat, rozpoznaję głos Jezusa i idę za nim?