Pełni miłości

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Łk 6,36-38

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie".

 

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam, jak żyć. Możemy nawet powiedzieć, że Pan Jezus daje nam przepis na życie.

Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, mamy Go naśladować i przez to stawać się podobni do Niego. Bóg jest miłością, która pełna jest miłosierdzia, a Boże miłosierdzie nie zna granic. I właśnie ze względu na miłość, jaką Pan Bóg darzy każdego z nas, powinniśmy w naszym życiu kierować się miłością. Tylko ona pozwala w pełni i prawdziwie otwierać się na drugiego człowieka, bez uprzedzeń, osądzania i potępiania. Sprawia, że nie jesteśmy egoistami, zapatrzonymi w siebie, ale wpatrzeni w Boga, chcemy jak najwięcej dawać bliźniemu.

Ale skąd brać siły, żeby odpowiadać miłością na zło? Oczywiście od Pana Jezusa, który pokonał na krzyżu całe zło tego świata. Będąc blisko Niego, staniemy się bardzo silni, a nasze serca otwarte i pełne miłości do Boga i do człowieka, a za to czeka wielka nagroda w niebie.

Powiedzmy Mu: "Panie Jezu, chcę być taki jak Ty, pełny miłości..."