Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim".

 

Wraz z przyjściem Jezusa nastała pełnia czasów. On jest tym, który wszystko wypełnia, w którym wszystko znajduje swoje doskonałe wypełnienie. Także Prawo i Prorocy. Bez Jezusa Stary Testament pozostałby niepełny, niezrozumiały. Uczmy się od Jezusa wypełniania tego, co prowadzi do pełni prawdy i życia.