Pełnić wolę Bożą

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, rok I, Dz 20,17-27

Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do niego przybyli, przemówił do nich: «Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do uwierzenia w Pana naszego, Jezusa. A teraz, przynaglany przez Ducha, udaję się do Jeruzalem; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej».

 

Duch Święty dodaje nam odwagi, byśmy nie bali się nowych zadań, wyzwań i wszystkiego, co wiąże się z odpowiadaniem na Boże wezwanie. Czasami pewnie chciałoby się na dłużej zatrzymać czas, ludzi, którzy są obok, i stan względnego pokoju serca. Ale jednak chrześcijanin to ktoś, kto wciąż jest w drodze – i gdy dojrzewamy w wierze, to zaczyna być jasne, że pełnienie woli Bożej to najlepsze, co możemy zrobić.