Pełnić wolę Ojca

Czwartek, XII Tydzień Zwykły, rok II, Mt 7,21-29

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości”. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie tak jak ich uczeni w Piśmie.

 

Jezus oczekuje od nas pełnienia woli Ojca. To jest to, co sam uczynił, oddając swoje życie na Krzyżu. Chce, abyśmy czynami, a nie tylko słowami, potwierdzili naszą wiarę i oddanie Bogu. Samo słuchanie Słowa nie zapewnia nam trwałego fundamentu wiary, zwłaszcza gdy pojawiają się przeciwności. Słuchanie i urzeczywistnianie ich w naszym życiu pozwala mieć nadzieję na wejście do królestwa niebieskiego.