Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Co to znaczy, co nam mówi: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie»; oraz: «Idę do Ojca»?" Powiedzieli więc: „Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi”. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: „Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?» Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.

 

„Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość” – oto pewność nadziei chrześcijańskiej. Dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa wszystko, przez co w życiu przechodzimy w zjednoczeniu z Jego osobą, znajdzie swoje radosne wypełnienie w Nim. Nie ma więc żadnego cierpienia, żadnej trudność i żadnej walki o dobro, nawet pozornie najbardziej bezsensowej i bezowocnej, które by nie zostały przemienione w pełnię życia.

Duchu Święty, stawaj się mocą naszej nadziei!