Pieczęć

Piątek, Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada), rok C, Ap 7,2-4.9-14

Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: "Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego". I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: "Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi". A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: "Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!" A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: "Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?" I powiedziałem do niego: "Panie, ty wiesz". I rzekł do mnie: "To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka".

 

Każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga, wybranym do wypełnienia szczególnego zadania. Otrzymana pieczęć stanowi swoistą gwarancję błogosławieństwa Bożego; nie oznacza uchronienia od śmierci, lecz ocalenie w śmierci i przez śmierć.

Mimo ogromnego kryzysu wartości wyznawanych przez współczesny świat, należy zawsze pamiętać, że prawdziwe zwycięstwo może dokonać się tylko przez „zbawienie u Boga naszego”. To przestrzeganie dekalogu prowadzi do ciągłego nawracania, do otwarcia ludzkich serc na Boże łaski w taki sposób, by ostatecznie nieść w ręku palmę symbolizującą zwycięstwo!

W tym szczególnym dniu, w uroczystość Wszystkich Świętych, chciejmy marzyć i jednocześnie robić wszystko, by w naszej codzienności, w spotkaniu z drugim człowiekiem, w wypełnianiu każdego zadania być jak najbliżej świętości…