Pielgrzymka Radomska 2022, dzień 6 (foto)

Za Sercańską „6” kolejne 35 kilometrów (łącznie ponad 163 km). We czwartek pielgrzymi dotarli do miejscowości Łysiny.

– Nie robimy łaski, przebaczając, ale przebaczamy dzięki łasce Pana Boga – mówił ks. Michał Olszewski SCJ, komentując w czasie homilii dialog Piotra z Jezusem o konieczności przebaczania nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem razy. Podkreślił, że Bóg nieustannie daruje nam winy i pragnie, byśmy tak samo czynili drugiemu człowiekowi.

We czwartek pielgrzymkową konferencję wygłosił ks. Witold Januś SCJ na temat drugiej części modlitwy eucharystycznej. Zaznaczył, że najważniejszymi momentami jest epikleza i opis ustanowienia, czyli konsekracja. – To właśnie w tym momencie chleb staje się Ciałem, a wino – Krwią Chrystusa – mówił sercanin, zwracając uwagę, że tę chwilę poprzedza modlitwa do Ducha Świętego o tę cudowną przemianę, a kończy doksologia, czyli mowa uwielbienia.

Ks. Marian Kowalczyk w czasie rozważania apelowego nawiązał do hasła pielgrzymki „Z Maryją idźmy w pokoju Chrystusa” i przywołując trudne sytuacje z życia Matki Bożej, zwrócił uwagę, że w każdym momencie zachowywała pokój.

 

Msze św., konferencje i Pielgrzymkowe Studio Wieczorne transmituje Radio Profeto. Szczegółowy plan w ramówce na stronie https://profeto.pl/radio. Archiwalnych nagrań można odsłuchać także w formie podcastów na stronie: https://profeto.pl/kategorie/pielgrzymka-radomska.