Pielgrzymka Radomska 2022, dzień 7 (foto)

Za Sercańską „6” kolejne 22 kilometry (łącznie ponad 185 km). W piątek pielgrzymi dotarli do miejscowości Krasice.

Ewangelia, jubileusz 50-lecia święceń ks. Mariana Kowalczyka SCJ i obecność neoprezbitera ks. Wojciecha Olszewskiego SCJ stały się pretekstem do refleksji ks. Sławomira Knopika SCJ na temat kapłaństwa. – Dzisiejszy człowiek oczekuje nie spraw związanych z życiem ekonomicznym, społecznym czy politycznym, ale oczekuje Chrystusa – Zbawiciela i Pana. Oczekuje Chrystusa przychodzącego w Słowie Bożym i sakramentach, tylko i wyłącznie dzięki kapłanowi – mówił w czasie homilii i podkreślił, że kapłani mogą pociągać dziś ludzi do Chrystusa swoją świętością i wiernością, pokorą i zjednoczeniem z Bogiem. 

Piątkowa konferencja była poświęcona obrzędom komunii. Ks. Franciszek Wielgut SCJ stwierdził, że to najprawdopodobniej moment przyjęcia Jezusa w postaci eucharystycznej jest najbardziej przeżywamy w czasie Mszy św., bo możemy „Go osobiście dotknąć, posmakować Jego Ciała, możemy nasycić się życiem, które w nas wlewa”. Zwrócił uwagę, że to jest moment Eucharystii, w którym najczęściej podejmujemy osobistą modlitwę, bo mamy świadomość trwania z Jezusem w duchowej jedności. – Nie da się być bliżej Pana Boga niż właśnie w Komunii św. – mówił sercanin.

Obrzędy komunii zaczynają się od Modlitwy Pańskiej. Należą do nich przekazania znaku pokoju, gest łamania chleba i zmieszania postaci, które dokonują się w czasie śpiewu aklamacji Baranku Boży. Ks. Wielgut podkreślił, że Kościół od początku praktykował przyjmowanie eucharystycznej komunii w różnych formach – na dłoń lub do ust, w postawie stojącej lub klęczącej. – Ważniejsze od tego niż spierać się o to, która forma jest piękniejsza czy wyraża większy szacunek, jest to, by z sercem skruszonym, sercem pełnym wiary przyjmować Ciało Chrystusa i przyjmować je godnie – mówił sercanin, zaznaczając także, że komunia jest wyrazem miłości zarówno do Pana Boga, jak i do drugiego człowieka, co można wyrazić także formą przyjmowania komunii.

– Tak bardzo owocna jest Komunia św., że ona uzdalnia nas do wielkiego dobra, do wielkiej miłości, jednocześnie zachowując nas od zła i oczyszczając od grzechów powszednich. Cenne jest pielęgnowanie w sobie pragnienia życia Komunią św. na co dzień – zakończył ks. Wielgut.

Msze św., konferencje i Pielgrzymkowe Studio Wieczorne transmituje Radio Profeto. Szczegółowy plan w ramówce na stronie https://profeto.pl/radio. Archiwalnych nagrań można odsłuchać także w formie podcastów na stronie: https://profeto.pl/kategorie/pielgrzymka-radomska.