W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

Nie chodzi o wino ani też o spektakularne wow uczestników wesela. Chodzi o coś znacznie więcej. Bóg chce pokazać, że każda nasza codzienność (zwykła woda) z Bożą ingerencją może okazać się cudem. 

Warto także zwrócić uwagę, kim jest ta, która zauważa braki. To oczywiście Maryja, Matka Jezusa i nasza Matka. Ona podejmuje inicjatywę. Pierwsza prosi Jezusa, nawet zanim weselnicy zdołają spostrzec kłopotliwą sytuację. 

Cud z Kany Galilejskiej może dokonać się i w naszym życiu. Potrzebna jest jednak ingerencja Matki  – Maryi.