Pierwszy krok

Czwartek, IV Tydzień Wielkanocny, rok II, J 13,16-20

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

 

Jezus pokazuje, jaki powinien być Jego uczeń. Wobec swoich współbraci ma być sługą. Naśladowanie Jezusa oraz przyjęcie Jego nauczania to pierwszy krok do poznania Boga Ojca – „Kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

Naśladujmy Jezusa Chrystusa, bo tylko On jest tym, który zaprowadzi nas do Boga – swojego Ojca.