Po której stronie jesteś?

Środa, Św. męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa (16 września), rok II, Łk 7,31-35

Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście”. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność».

 

Faryzeusze odrzucili Jezusa jako Mesjasza, nie uwierzyli Mu, kpili z Niego, chcieli Go nawet zabić. Byli też ludzie, którzy przyjęli Jezusa, uwierzyli Mu i chcieli żyć według nauki, którą głosił. Czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem? Czy rozpoznajesz w Nim Boga? Zastanów się, po której stronie jesteś?

Dzieci mądrości to ci, którzy w Jezusie rozpoznali Boga. Staraj się ze wszystkich sił kroczyć drogą Ewangelii. Poznawaj Chrystusa, czytaj Słowo Boże, a będziesz dzieckiem mądrości.