Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

        Dzisiaj kolejna tajemnica ogromna. A tajemnica ta, to Trójca Święta. Wiemy,  że jest Bóg Ojciec, wiemy,  że jest Syn Boży, czyli Pan Jezus i wiemy, że jest Duch Święty. Często w Kościele możemy zobaczyć obrazy,  na których jest Bóg Ojciec. Oczywiście prócz Pana Jezusa,  Boga Ojca nikt nie widział, to takie wyobrażenia artystów, abyśmy mogli jakoś przybliżyć się do tajemnicy. Pan Bóg najczęściej namalowany jest albo wyrzeźbiony jako starszy pan z długą brodą, Pan Jezus ( a Pana Jezusa już widzieli i apostołowie i ludzie żyjący w tamtych czasach) wygląda jak młodzieniec, ma długie włosy, długą brodę i piękne oczy, a Duch Święty przedstawiany jest jako gołębica. Tak o Duchu Świętym mówi Biblia, jako o gołębicy. To ta nasza największa tajemnica . Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

        Trzy osoby a jeden Bóg. Arcytrudne to, ale prawdziwe! Dziś Pan Jezus mówi do nas tak: "Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze ". Mówi właśnie o Duchu Świętym. Nazywa Go Pocieszycielem i dodaje, że ten Pocieszyciel będzie z nami na zawsze. Wiecie,  co oznacza słowo "pocieszać"? To dawać komuś wsparcie, nadzieję, to być przy kimś w trudnych sytuacjach. Takim Pocieszycielem jest dla nas Duch Święty. Więc kiedy jest Ci trudno tak bardzo, bardzo, kiedy wtulisz się w Tatę czy Mamę,  zawsze możesz prosić : Duchu Święty,  pociesz moje serduszko. On z pewnością to zrobi!