Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

„Na początku było Słowo (...)”. Może czasem narzekamy, że nie znamy Boga, że jest On zakryty przed naszymi oczami. Mija kolejny rok, mijają lata. Kartki z kalendarza opadają niczym liście z drzew, a obraz Boga ciągle niepełny. 

Prolog Ewangelii według świętego Jana jest dla nas kolejną zachętą do pobożniejszego czytania Słowa Bożego. Już w pierwszym zdaniu autor podkreśla, że początkiem wszystkiego jest Słowo. Dzięki Słowu powstał świat, dzięki Słowu dokonało się zbawienie. My moglibyśmy dodać: dzięki Słowu umacniam swoją wiarę.

Może warto rozpocząć nowy rok kalendarzowy od postanowienia – nie tego materialistycznego (dieta, nauka języka obcego etc.), ale takiego duchowego: będę każdego dnia nowego roku poznawał Boga na kartach Pisma Świętego i karmił się Jego Słowem.