Początek

Niedziela, I Tydzień Wielkiego Postu, rok I, Mk 1,12-15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

 

Początek publicznej działalności Jezusa rozpoczyna się na… pustyni. Pustynia w Starym Testamencie była miejscem spotkania narodu izraelskiego z Bogiem. Czterdziestoletnia wędrówka narodu wybranego pokazuje ingerencję Boga w dzieje tego narodu. Pustynia jest też miejscem niebezpiecznym, zamieszkałym przez dzikie zwierzęta. Dla Jezusa jest to miejsce próby. Po niej następuje wezwanie: „nawracajcie się!”.

Nawrócenie to zmiana sposobu myślenia i postępowania. Bóg daje nam czas, abyśmy przemieniali nasze serca, a wyrazem tej przemiany będą konkretne czyny.