Poczucie bezsilności

Wtorek, Św. Jana Bosko, prezbitera (31 stycznia), rok II, Mk 5,21-43

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości». Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

 

Przełożony synagogi, z racji swojego urzędu, nie zaliczał się raczej do zwolenników Jezusa. Być może i on miał Mu za złe, że uzdrawiał w szabat, że ucztował z grzesznikami, że bluźnił, odpuszczając grzechy. Teraz jednak to wszystko już się nie liczyło. Wiedziony ojcowską miłością, której towarzyszyło poczucie bezsilności, przychodzi do Jezusa. Pada wręcz do Jego nóg i prosi o uzdrowienie córki. Prosi, chociaż po cichu pewnie myślał sobie: Teraz mi się dostanie za opór wobec Nauczyciela, za utrudnianie Mu życia. Ku jego zaskoczeniu Jezus bez słowa o przeszłości, bez wypominania idzie z Jairem, by pomóc jego córce. 

Pewnie znamy to uczucie, gdy w poczuciu bezsilności wobec życia, innego człowieka lub własnych słabości padaliśmy przed Jezusem, przełamując wstyd i niepotrzebne obawy. Padaliśmy przed naszym Zbawicielem w ciszy swego domu, pod krzyżem w bocznej kaplicy lub przed Najświętszym Sakramentem. I wtedy, tak jak dla Jaira i chorej kobiety, liczyło się tylko: ja i On. A On umacniał i podnosił.

Oby nasze serce nigdy aż tak nie zhardziało w dumie i złości lub nie zamknęło się w poczuciu wstydu i żalu za utraconym dobrem, że nie podejdę do Jezusa. Obyśmy zawsze mieli dość sił, aby przełamać nasze wycofanie lub względy ludzkie i fałszywe obawy, bo tylko w spotkaniu z Jezusem Miłosiernym odzyskamy radość i pokój życia.