Pod krzyżem

Środa, Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, rok I, J 19,25-27

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

 

Świętując uroczystość Maryi Królowej Polski, jesteśmy razem z Nią pod krzyżem naszego Zbawiciela. Tutaj Jezus w akcie niepojętej miłości ofiarowuje nam Ją jako naszą Matkę. My jesteśmy Jej dani jako córki i synowie i zaproszeni, by wraz z Janem wziąć Ją do siebie. Czytając Janową Ewangelię, łatwo możemy dostrzec jego głębokie poznanie tajemnicy miłości Bożej wobec ludzkości. To jeden z owoców przebywania z Matką Jezusa. Jest to dla nas jasne wskazanie, by nasze przebywanie z Nią nie było tylko sentymentalnym doznaniem bliskości Maryi, lecz bardzo konkretnym uczeniem się od Niej, jak być prawdziwym uczniem Jej Syna. Ona bowiem prawdziwie będzie naszą Królową, gdy Jej Syn będzie naszym jedynym Królem.

Duchu Święty, ucz nas za przykładem Maryi bycia prawdziwymi uczniami Jezusa.