Podnieś się

Poniedziałek, XXIII Tydzień Zwykły, rok I, Łk 6,6-11

On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle, życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.

 

To Jezus przychodzi do świątyni, aby spotkać się z człowiekiem, spotkać się z każdym z nas. Jezus widzi nasze słabości i okaleczania. Chce, abyśmy do Niego przychodzili i oddawali mu wszystko. Jezus pragnie nas uzdrowić! Lecz często to my związujemy Mu ręce wtedy, kiedy nie ma nas w naszej świątyni.

A przecież On czeka każdego dnia i mówi: Podnieś się i stań na środku i wyciągnij rękę!

 

Zobacz >>Aktualności<< Radia Profeto - bieżące informacje o audycjach i transmisjach na naszej antenie.