Podobieństwa

Wtorek, XXXI Tydzień Zwykły, rok I, Łk 14,15-24

Jezus mu odpowiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam wam: żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty.

 

Bardzo lubię dzisiejszy fragment Ewangelii. Obraz uczty i odrzucenia zaproszenia na nią bardzo do mnie przemawia. Jezus, jak we wszystkich swoich przypowieściach, nie przemawia do nas wprost, ale poprzez pewne podobieństwa. Pod historiami z przypowieści ukryta jest prawda o Królestwie Bożym.

Na pewno się domyślacie, że człowiekiem, który zaprasza innych na ucztę, jest nikt inny jak sam Bóg. Zaprasza on wszystkich, by z nim ucztowali. Spędzali wspólnie z Nim czas na radości i zabawie. Udział w uczcie to zaś nic innego jak bycie w jedności z Jezusem. Dotyczy to nie tylko jedności w niebie, już po naszej śmierci, ale też jedności tu i teraz poprzez wypełnianie przykazania miłości. Właśnie w ten sposób możemy budować Królestwo Boże tu na ziemi.

Widzimy jednak, że wielu zajętych swoimi doczesnymi sprawami odrzuciło zaproszenie na ucztę. Dzieje się tak i teraz. Ludzie wybierają władzę, pieniądze czy sławę, zamiast szukać Pana Boga i  przegapiają Jego zaproszenie.

Jest taka pieśń kościelna, która nawiązuje do dzisiejszej przypowieści. Możecie spróbować ją zaśpiewać. Cały tekst znajdziecie w swoich książeczkach do nabożeństwa:

Pan wieczernik przygotował
swój zaprasza lud 
dla nas wszystkich dom otworzył 
i zastawił stół