Podsumowanie

Sobota, Sobota Wielkanocy, rok II, Mk 16,9-15

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

 

Święty Marek wylicza tak zwane teofanie, czyli ukazywanie się Chrystusa Zmartwychwstałego różnym ludziom. Wymienia Marię Magdalenę, dwóch uczniów idących na wieś i w końcu Jedenastu siedzących za stołem. Przy okazji tych spotkań Jezus wyrzuca swoim uczniom ich niedowiarstwo w Jego słowa. Ta lista osób spotkanych przez Jezusa Zmartwychwstałego nie jest pełna, gdy chodzi o osoby, które doznały tej łaski, ani gdy chodzi o treść tych spotkań. Z pewnością brakuje osoby Maryi, Matki Jezusa.

Rozważając to Słowo Boże, trzeba również na końcu tej listy objawień Jezusa Zmartwychwstałego, dopisać jeszcze jedno miejsce – ze swoim imieniem. Oczywiście jeżeli to spotkanie z Nim miało rzeczywiście miejsce. I nie ma tu większego znaczenia, czy spotkanie to nastąpiło dwa tysiące lat temu przy grobie, w wieczerniku, nad Jeziorem Galilejskim, czy też w naszych czasach przy konfesjonale, w Eucharystii, na modlitwie lub w człowieku, który czekał na nasze miłosierdzie. Czy jesteś na liście osób, które spotkały Jezusa?