Podziel się

Wtorek, II Tydzień Wielkanocny, rok I, Dz 4,32-37

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. A Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów.

 

Dzisiejsze czytanie w kontekście przeżywanego Tygodnia Miłosierdzia brzmi nadzieją. Oto doświadczenie bycia odkupionym i uratowanym Krwią Chrystusa uwalnia od chciwości, zazdrości i egoizmu. Warto w tych dniach zobaczyć, ile mam w sercu tego doświadczenia, i trochę podzielić się czasem, miłością, dobrym uczynkiem z Drugim.