Pogańska paplanina

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu, rok II, Mt 6,7-15

Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień".

 

Ludzkie słowo ma ogromną moc. Możesz nim wzbudzić życie albo je zabrać, dać nadzieję albo ją zniszczyć. Może dlatego Jezus uczy nas modlitwy. To są słowa, które zawsze otwierają serce