Piotr powiedział do Jezusa: "Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi".

 

Kochani!

Z tekstu dzisiejszej Ewangelii możemy przeczytać, iż opłaca się pójść za Panem Jezusem, bo Ci, którzy coś tracą dla Pana Jezusa, otrzymują dużo więcej. Nie jest prawdą, że człowiek bogaty jest kimś ważnym. Pan Jezus sprzeciwia się takiemu podejściu.

Abyście to lepiej zrozumieli, przytoczę Wam poniżej przykład:

Na pewno nie raz będąc w hipermarkecie, chciałeś kupić sobie super nową grę komputerową, ale zastanawiałeś się, czy pieniądze na nią przeznaczone nie przekazać może innej osobie będącej w potrzebie. Zastanawiałeś się, z czego będzie większa Twoja radość: czy z posiadania nowej gry komputerowej, czy też z pomocy drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie.

W dzisiejszym Słowie Bożym Pan Jezus poucza nas, abyśmy właśnie zrezygnowali ze swoich „zachcianek”, a poświęcili je na bardziej szczytny cel, a otrzymamy o wiele więcej... Skupiając się bardziej na swoich korzyściach niż na Panu Jezusie, staniemy się owym „Ostatnim”, o którym mówi dzisiejsza Ewangelia.

Zadanie dla Ciebie na dziś:

wybierz sobie jeden dzień w tygodniu, w którym będziesz szczególnie wrażliwa/y na inne osoby w domu, czy w klasie szkolnej i ze względu na Pana Jezusa postarasz się im w czymś pomóc.