Pokazać Boga

Piątek, III Tydzień Adwentu, rok I, J 5,33-36

Jezus powiedział do Żydów: «Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że ojciec Mnie posłał».

 

Jan Chrzciciel opowiadał o Bogu, o nadejściu Jezusa, lecz jego słowa nie poruszyły zbyt wielu ludzi. Jezus przyszedł i nie tylko mówił o Bogu, ale Go pokazywał swoimi czynami i cudami. Swoją własną osobą – poprzez okazywanie miłości – pokazał Boga wielu ludziom. 

Wszystko, co uczynił Jezus, zrobił z miłości do swojego Ojca.

Jeśli chcemy komuś pokazać Boga, to musimy naśladować Jezusa w Jego słowach i czynach. Tylko w ten sposób damy prawdziwe świadectwo naszej wiary i tego, od Kogo pochodzimy.