Pokonać pokusy

Niedziela, XXVI Tydzień Zwykły, rok B, Mk 9,38-43.45.47-48

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

 

Pan Jezus potrafi być szczery do bólu – bo jak inaczej odczytać Jego słowa, abyśmy odcięli sobie rękę lub wydłubali oko, jeśli są one powodem naszego grzechu.

Ale nie o to chodzi Panu Jezusowi – On wie, że każdy z nas ma jakieś słabości i nałogi, ulegamy pokusom i ciągle popełniamy nierzadko te same grzechy. Dobrze wtedy zastanowić się, dlaczego ciągle robimy te same błędy i odrzucić to, co skłania nas do ich popełniania.
    
Gdy powodem Twoich grzechów jest ciągłe siedzenie w Internecie, to postanów, aby używać go tylko wtedy, gdy jest naprawdę niezbędny. 
    
Gdy rodzice mówią, że spędzasz za dużo czasu na telefonie lub tablecie, to wyłącz lub oddaj je rodzicom – nikt nie wie lepiej niż oni, ile czasu marnujesz na niepotrzebne rzeczy. 

A gdy ponownie dopadną Cię pokusy, aby sięgnąć do Internetu lub telefonu, wtedy padnij na kolana i pomódl się do Jezusa o pomoc i siły.