Pokonać śmierć

Wtorek, XXIX Tydzień Zwykły, rok I, Rz 5,12.15b.17-19.20b-21

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

 

Czy można pokonać śmierć? Czy człowiek może pokonać śmierć? Nie! Jest to niemożliwe. Ona weszła na świat w konsekwencji grzechu pierworodnego i już się z niego nie wyprowadziła. Ale przyszedł Ten, który jest Panem wszystkiego, i życia i śmierci. Pokonał ją. Jeśli więc żyjemy w Nim, ona (śmierć) nie ma nad nami władzy!