Gdy Jezus dokończył wszystkich swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili - kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: "Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

 

- Bądź wdzięczny – "Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony". Czy cenisz ludzi, którzy Tobie podlegają, którzy od Ciebie zależą, są od Ciebie słabsi? Czy doceniasz gesty czynione wobec Ciebie przez innych? Bądź wdzięczny i ceń, zwłaszcza tych, którzy Ci "tylko" służą.

- Kochaj i korzystaj ze swojej władzy, pieniędzy i możliwości - "Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę". Miej władzę, siłę, możliwości, by okazać miłość człowiekowi, wiosce, miastu, krajowi, światu. Nie musisz mówić o miłości, wzbudzać w sobie szczególnych uczuć. Może wystarczy tylko coś zbudować....tylko i aż tyle... i wystarczy.

- Pokora i Wiara – "Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony". Prawdziwa pokora rodzi się z wiary. Najlepszym wyrazem wiary może być pokora.